logotype

Szanowni Państwo
 Drodzy Przyjaciele naszego Domu

       Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc finansową przy zakupie nowego samochodu
                       do przewozu naszych niepełnosprawnych mieszkanek.
                       Cenna jest każda, nawet niewielka wpłata.

      Obecnie używamy dwóch 9-osobowych samochodów, które mają po 19 lat,
                      duży przebieg i są bardzo wyeksploatowane,
                      co jest przyczyną częstych i kosztownych napraw.

      Posiadamy wkład własny, lecz jest on niewystarczający na zakup nowego samochodu,
dlatego wszystkich, którym bliski jest los osób niepełnosprawnych zapraszamy do naszej akcji.
 
               Ze swej strony zapewniamy o pamięci i wdzięcznej modlitwie.

                                   Dziękujemy za zrozumienie i pomoc.

 cegielka


DOM POSIADA WOLNE MIEJSCA.

   Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 17/2013 z dnia 23 października 2013 r. nasz Dom jest placówką całodobowego pobytu dla 70 kobiet w tym:
- 60 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
- 10 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Rozbudowa DPS

Przeszło 50 lat temu Siostry Nazaretanki na potrzeby mieszkanek oddały  ponad połowę budynku klasztornego. Kiedyś była to wystarczająca powierzchnia, obecnie ? zgodnie z obowiązującymi przepisami ? jest jej zdecydowanie za mało i Dom nie spełnia warunków standaryzacyjnych co do wymaganej powierzchni przeznaczonej na jedną mieszkankę.

Dlatego Siostry podjęły trud rozbudowy Domu i szukają wszelkich możliwości, by zrealizować to przedsięwzięcie, aby zapewnić godne warunki aktualnie przebywającym tu mieszkankom a także tym, które po nich przyjdą. Cel bardzo szczytny, ale wymagający dużych nakładów finansowych.

Aktualny stan budowy:

Zapraszamy do obejrzenia domu, w którym już normalnie mieszkamy.

bwd  Strona 1/13  fwd

Wszystkich, którzy mogą wspomóc Siostry przy rozbudowie Domu podajemy nazwę i numer konta:
PeKaO S.A. O/Wadowice  70 1240 4197 1111 0010 3077 5957

Rozbudowa DPS - archiwum

bwd  Strona 1/9  fwd

bwd  Strona 1/6  fwd

bwd  Strona 1/2  fwd

bwd  Strona 1/3  fwd

bwd  Strona 1/5  fwd