logotype

Szanowni Państwo
 Drodzy Przyjaciele naszego Domu

       Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc finansową przy zakupie nowego samochodu
                       do przewozu naszych niepełnosprawnych mieszkanek.
                       Cenna jest każda, nawet niewielka wpłata.

      Obecnie używamy dwóch 9-osobowych samochodów, które mają po 19 lat,
                      duży przebieg i są bardzo wyeksploatowane,
                      co jest przyczyną częstych i kosztownych napraw.

      Posiadamy wkład własny, lecz jest on niewystarczający na zakup nowego samochodu,
dlatego wszystkich, którym bliski jest los osób niepełnosprawnych zapraszamy do naszej akcji.
 
               Ze swej strony zapewniamy o pamięci i wdzięcznej modlitwie.

                                   Dziękujemy za zrozumienie i pomoc.

 cegielka


DOM POSIADA WOLNE MIEJSCA.

   Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 17/2013 z dnia 23 października 2013 r. nasz Dom jest placówką całodobowego pobytu dla 70 kobiet w tym:
- 60 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
- 10 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Misja

Misją Domu jest wszechstronna pomoc mieszkankom, które nie są w stanie samodzielnie zaradzić swoim potrzebom życiowym, pomoc w wychowaniu opartym na zasadach chrześcijańskiej miłości oraz zapewnienie stałej, całodobowej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, a także rozwoju osobowości i samodzielności z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej sprawności.

Dom jest placówką pobytu stałego, w którym może przebywać 70 mieszkanek. Jak w rodzinie wielopokoleniowej są: dzieci, młodzież i dorośli niepełnosprawni intelektualnie.

W centrum działalności Domu jest człowiek, który został powierzony naszej trosce i jest dla równocześnie darem i zadaniem. Mając na uwadze dobro tych najbardziej poszkodowanych przez los i uwzględniając godność i poszanowanie ich praw osobistych dostosowujemy zakres i poziom świadczonych usług do indywidualnych potrzeb.
Dom prowadzą Siostry Nazaretanki, dlatego szczególną wagę przywiązujemy do życia i wychowania w duchu religijnym.

Mieszkanki mają możliwość uczestniczenia w każdą niedzielę i święta we Mszy św., mogą przystępować do sakramentów świętych, modlić się w kaplicy, brać udział w cotygodniowej katechezie.

bwd  Strona 1/3  fwd
bwd  Strona 1/2  fwd